Home

Studie10 profileert zich als een dynamisch ingenieursbureau in de bouw met gespecialiseerde diensten op het vlak van:

Stabiliteit: ontwerp van funderingen, grondkerende constructies,
staal-, beton- en houtconstructies
Technieken: ontwerp van installaties HVAC, sanitair, brandbestrijding en elektriciteit
Infrastructuur: ontwerp van omgevingswerken voor bedrijfsterreinen
Veiligheid: veiligheidscoördinatie tijdens ontwerp én uitvoering van het project
Energie: advies voor optimalisatie van energiegebruik in gebouwen

Deze activiteiten situeren zich voornamelijk in de domeinen van appartementsbouw, seniorenhuisvesting, kantoor- en industriebouw, openbare gebouwen, burgerlijke bouwkunde en civiele constructies bij industriële installaties.

Studie10 ingenieursbureau is een vaste sponsor van het project voor de restauratie van de Jezuïtenkerk in Lier. Meer info over dit project kan u vinden op de website www.jezuietenkerk.be.